Cornelis , teksty z lutego 2013 roku

6 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Cor­ne­lis . 

Nie szu­kaj­cie praw­dy, pośród kłamstwa... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2013, 19:45

...

Już Cię nie wi­duję jak daw­niej,
Nie czuję za­pachu twych perfum,
Nie wiem co u Ciebie,
I chy­ba już nic nie czuję…
Poz­naję różnych ludzi, z różny­mi marzeniami
Jed­ni chcą pieniędzy,
Drudzy zos­tać sami…
Głównie poszu­kują szczęścia.
Lecz nig­dy praw­dzi­wego uczucia.
Błądzą w odmętach codzien­ności szu­kając współczucia…
Mają smut­ne twarze i zapłaka­ne oczy.
Ci co nap­rawdę kochają są uk­ry­ci w cieniu,
Nieśmiali, spokojni.
Cze­kający zmiany,
By po­kochał ich ktoś, kto nap­rawdę jest wart by być przez nich kochanym. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 15:34

Bo cza­sami tak ciężko jest dos­trzec człowieka w człowieku...
Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2013, 02:22

- Masz szczęście, że nie mówisz mi te­go na żywo.
- Czemu?
- Bo już bym był u Ciebie pod do­mem, i mu­siałabyś mi po­kazać gdzie on mieszka.
- Ale czy to coś zmieni?
- Szyb­ka roz­mo­wa, na pew­no coś zmieni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2013, 20:02

Sie­dzisz skąpa­na w miłości wiesz, że to co jest jest czymś wyjątko­wym... Nag­le z głębi dochodzi Cię dzwięk wiado­mości, jest on jak­by czymś co ni­welu­je Twój spokój i za­myśle­nie. Pod­no­sisz te­lefon dalej [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2013, 22:21

Odtwórz ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2013, 22:11

Cornelis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cornelis

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność