Cornelis , teksty z maja 2013 roku

1 tekst z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Cor­ne­lis . 

Kiedyś po­wie­działeś, że mnie pra­wie nie znasz "pra­wie", a gdy już poz­nałeś mo­je wa­dy i za­lety, a w szczególności to pier­wsze tak po pros­tu się od­wróciłeś. Zacząłeś żyć w swoim piep­rzo­nym idealnym [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2013, 22:58

Cornelis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cornelis

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność