Cornelis , aforyzmy

3 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest Cor­ne­lis . 

Kiedyś po­wie­działeś, że mnie pra­wie nie znasz "pra­wie", a gdy już poz­nałeś mo­je wa­dy i za­lety, a w szczególności to pier­wsze tak po pros­tu się od­wróciłeś. Zacząłeś żyć w swoim piep­rzo­nym idealnym [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2013, 22:58

Sie­dzisz skąpa­na w miłości wiesz, że to co jest jest czymś wyjątko­wym... Nag­le z głębi dochodzi Cię dzwięk wiado­mości, jest on jak­by czymś co ni­welu­je Twój spokój i za­myśle­nie. Pod­no­sisz te­lefon dalej [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2013, 22:21

w poszku­wika­niu swo­jego ideału zat­ra­camy siebie, niewiedząc, że ideał wca­le nie is­tnieje, poszu­kując tej je­dynej oso­by wiem, że jed­nak ona nie is­tnieje, a zos­ta­wia w naszych se­rach sa­me miłe wspom­nienia i nadzieje... [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 grudnia 2012, 23:08

Cornelis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cornelis

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność