Cornelis , erotyki

2 teksty (ero­tyki) – auto­rem jest Cor­ne­lis . 

...

Już Cię nie wi­duję jak daw­niej,
Nie czuję za­pachu twych perfum,
Nie wiem co u Ciebie,
I chy­ba już nic nie czuję…
Poz­naję różnych ludzi, z różny­mi marzeniami
Jed­ni chcą pieniędzy,
Drudzy zos­tać sami…
Głównie poszu­kują szczęścia.
Lecz nig­dy praw­dzi­wego uczucia.
Błądzą w odmętach codzien­ności szu­kając współczucia…
Mają smut­ne twarze i zapłaka­ne oczy.
Ci co nap­rawdę kochają są uk­ry­ci w cieniu,
Nieśmiali, spokojni.
Cze­kający zmiany,
By po­kochał ich ktoś, kto nap­rawdę jest wart by być przez nich kochanym. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 15:34

Jednego serca.

Jed­no serce,
Jed­na wiel­ka miłośc,
Jed­na osoba,
Jed­no uczucie,
Je­den oddech,
I jed­no uczu­cie,że nie jes­teś sa­mot­na pośród wiel­kiego tłumu...
Bezcenne... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2012, 22:01

Cornelis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cornelis

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność